Επαφή

Διεύθυνση:
Εθελοντικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών

Αθανασίου Διάκου 1

Καστοριά

Τηλ: 6938410889 & 6942445885

email: etakkastorias@gmail.com

Φόρμα Επαφής

Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)